Metaalindustrie: jongeren vaker betrokken bij ongevallen

Metaalindustrie: jongeren vaker betrokken bij ongevallen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijd geleden de e-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal‘ gelanceerd. Dit blijkt ook hard nodig te zijn, aangezien uit de cijfers blijkt  dat jongeren in de metaalindustrie drie keer zo vaak betrokken zijn bij een ongeluk dan de oudere werknemers in deze branche. Met de publicatie wil het Ministerie (leer)bedrijven en scholen meer middelen geven om jongeren in de metaalindustrie veiliger te kunnen laten werken.

Maar wat zijn nu concrete voorbeelden van maatregelen die bedrijven en scholen verplicht zijn om te nemen? PRO Payroll heeft dit onlangs uitgezocht. Er zijn meerdere aparte regels voor jongere werknemers (hieronder vallen alle medewerkers onder de 18 jaar). Deze komen bovenop de standaard regels uit de Arbowet. Denk hierbij aan kortere werkdagen, meer rustpauzes en een verbod op werken met gevaarlijke stoffen. Ook is er een verplicht jongerendeel in het standaard risico-inventarisatie- en evaluatieformulier dat voorafgaand elk dienstverband dient te worden opgesteld. Scholen zouden eraan kunnen denken om het diploma Basisveiligheid VCA verplicht te maken. Dit leert jongere werknemers om gevaarlijke situaties te herkennen en daarmee te voorkomen. Er zijn dus al een hoop zaken vastgelegd omtrent dit onderwerp, maar zowel de industrie als de scholen hebben nog een slag te maken om de ongevallen waarbij jongeren betrokken zijn, te voorkomen.

Metaal- en bouwsector verantwoordelijk voor meeste bedrijfsongevallen

In de metaal- en bouwsector geven werknemers het vaakst een arbeidsongeval aan. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2015 had bijna 10% van de werknemers in deze sectoren een arbeidsongeval waarvoor zij tenminste 1 dag verzuim hadden. De metaal- en bouwsector zijn niet de enige verantwoordelijken. Ook in de voedselverwerking, transport en logistiek, machinebediening en de agrarische sector kennen een hoog aantal bedrijfsongevallen. Ook zijn mannen verreweg het vaakst betrokken bij een bedrijfsongeval. Dit heeft te maken met de verdeling tussen mannen en vrouwen in de ‘gevaarlijke’ beroepen.

Werknemers geven wel aan dat zij hun collega’s vaak aan moeten spreken op hun onveilige werkwijze. VakBHV vindt dit een positief gegeven. Toch zien wij nog meer ruimte voor verbetering. Lees bijvoorbeeld eens onze tips voor een veiligere werkomgeving! Zo kunnen veel bedrijfsongevallen voorkomen worden.

Tijdelijke arbeidskrachten vaker betrokken bij arbeidsongeval

De inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) concludeert dat tijdelijke werknemers vaker betrokken raken bij een arbeidsongeval dan vaste werknemers. Dit blijkt vooral in de bouwsector het geval te zijn. Het aantal ongevallen is toegenomen van 3475 naar 3518. De ongevallen worden ook steeds zwaarder.

Gedacht wordt dat dit komt doordat steeds meer werkzaamheden met een hoog risico worden uitbesteed. Deze tijdelijke werknemers zijn vaak zzp’ers die minder middelen hebben om te investeren in hun eigen veiligheid. Ook blijkt bij deze ongevallen de taalbarrière een rol speelt. Bij 12% van de ongevallen is een tijdelijke werknemer van niet-Nederlandse afkomst betrokken. Doordat zij de taal niet of niet goed beheersen, begrijpen zij de veiligheidsinstructies niet. Ook dit verhoogt de kans op ongevallen.

VakBHV adviseert ook om te investeren in duidelijke, meertalige veiligheidsinstructies voor alle werknemers, dus ook de tijdelijke ingehuurde krachten.

Een veilige werkvloer? Lees deze tips!

U heeft als ondernemer natuurlijk al maatregelen genomen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Preventie zorgt er immers voor dat u geen bedrijfshulpverlening hoeft uit te voeren. Toch kan het altijd beter. Daarom hebben wij voor u enkele tips verzameld waardoor u de veiligheid nog meer kunt verbeteren:

  • Zorg voor een opgeruimde werkvloer

Rotzooi op de werkvloer kan zorgen voor extra risico’s. Werknemers kunnen hier namelijk over vallen. Ruim de werkplek daarom altijd zo veel mogelijk op.

  • Leid het verkeer in goede banen

Deze tip is vooral van toepassing in de logistieke sector. Zorg ervoor dat de af- en aanvoer van materialen op een logische manier gebeurt. Probeer bij de indeling van dit vervoer binnen uw bedrijf ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verplaatst hoeft te worden. Dit verkleint het risico op ongevallen.

  • Richtlijnen voor machinegebruik

Zorg ervoor dat u extra veiligheidsmaatregelen neemt ten opzichte van machinegebruik. Denk bijvoorbeeld aan een noodstop op een machine zodat deze in het geval van een ongeluk direct kan worden stilgezet.

  • Gehoorbescherming

Een goede gehoorbescherming is verplicht wanneer het geluid boven de 80 decibel komt. Dit geldt niet alleen voor het werken met machines, zoals bijvoorbeeld in de bouw of productie, maar ook bij werken in de horeca waar het geluid van de muziek vaak erg hard kan staan.

  • Agressie

Bij bedrijven die een publieke functie bekleden, kunnen klanten boos verhaal komen halen. Leer werknemers omgaan met agressieve klanten en zorg voor een werkomgeving waarin klanten zo min mogelijk ‘wapens’ voor handen hebben.

  • Straling en infecties

Deze geld vooral in de gezondheidszorg en ziekenhuizen. Het is belangrijk dat al het personeel zich bewust is van deze gevaren, vooral het niet-medische personeel. Denk dan aan schoonmakers, conciërges en cateringpersoneel.