Tijdelijke arbeidskrachten vaker betrokken bij arbeidsongeval

De inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) concludeert dat tijdelijke werknemers vaker betrokken raken bij een arbeidsongeval dan vaste werknemers. Dit blijkt vooral in de bouwsector het geval te zijn. Het aantal ongevallen is toegenomen van 3475 naar 3518. De ongevallen worden ook steeds zwaarder.

Gedacht wordt dat dit komt doordat steeds meer werkzaamheden met een hoog risico worden uitbesteed. Deze tijdelijke werknemers zijn vaak zzp’ers die minder middelen hebben om te investeren in hun eigen veiligheid. Ook blijkt bij deze ongevallen de taalbarrière een rol speelt. Bij 12% van de ongevallen is een tijdelijke werknemer van niet-Nederlandse afkomst betrokken. Doordat zij de taal niet of niet goed beheersen, begrijpen zij de veiligheidsinstructies niet. Ook dit verhoogt de kans op ongevallen.

VakBHV adviseert ook om te investeren in duidelijke, meertalige veiligheidsinstructies voor alle werknemers, dus ook de tijdelijke ingehuurde krachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *